Usługi minikoparką

Oferujemy kompleksowe roboty ziemne:

– niwelację terenu

– wykopy pod fundamenty i ogrodzenia

– odwierty pod słupki ogrodzeniowe

– wykopy pod sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne oraz elektryczne

– wykopy pod drenaż